Tuesday, 22 November 2011

STRATEGI MENGARANG


## STRATEGI KEMAHIRAN MENGARANG UNTUK KELAS PEMULIHAN ##

1.    Menulis ayat mudah.
ü  Meminta murid menyalin ayat mudah.
ü  Meminta murid menulis tentang diri secara ringkas.
Contoh        : Nama saya Amir.

2.    Menulis karangan berpandukan gambar.
ü  Gambar tunggal.
ü  Gambar bersiri.

3.    Langkah-langkah  pengajaran :
a)    Minta murid bina satu ayat mudah.
~ menggabung ayat tunggal menjadi ayat majmuk.
~ membina ayat berdasarkan soalan yang diberi.

b)    Menulis karangan terkawal.
~ mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
~ menyusun ayat mengikut urutan sehingga menjadi ayat yang lengkap.
~ memadankan ayat.
~ menggantikan perkataan.

c)    Menulis karangan berpandu.
~ menulis semula petikan cerita.
~ memindahkan karangan berbentuk dialog kepada karangan berbentuk cerita.
~ menyudahkan cerita.
~ menulis semula cerita yang di dengar.


No comments:

Post a Comment