Tuesday, 22 November 2011

ASAS MENGARANG


**Peringkat pengajaran mengarang**
1.    Pra mengarang.
( cara untuk mengembangkan idea)
~ berbincang menentukan format.
~membuat peta minda.
~menentukan watak.
~menyaring bahan.
~menulis draf.

2.    Semasa mengarang.
~ menentukan format.
~transformasi perancanngan kepada bentuk karangan.
~ambil kira aspek tatabahasa seperti ejaan, tandabaca, wacana dan lain-lain.

3.    Pasca mengarang.
~ menyemak karangan.
~ melakukan pembetulan.
~ buat penambahan jika perlu.
~ hantar karangan.

No comments:

Post a Comment